Katedra teorii
prawa i państwa

                                                           

  Pracownicy Katedry:

Prof. Lech Morawski 

dr Karol Dobrzeniecki

    e-mail: karol.dobrzeniecki@law.uni.torun.pl


dr Krzysztof  Dybowski

    e-mail: ipek@uni.torun.pl


dr Milena Korycka
 
    e-mail: milena.korycka@umk.plProf. dr hab. Lech Morawski,
profesor zwyczajny


  Od 1998 r. kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 1972 r.. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1978 r., habilitował się w 1988 r. Profesorem UMK został w 1990 r., natomiast tytuł naukowy profesora nauk prawnych otrzymał w 1999 roku.

  Członek International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) oraz wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. W latach  1989-1990,1999 i 2004 przebywał na stypendium Humboldta. W 1989 r. otrzymał I nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę habilitacyjną.

  Zainteresowania badawcze: teoria i filozofia prawa, a w szczególności teoria argumentacji, problemy metodologiczne nauk prawnych, podstawy teoretyczne prawa procesowego i prawa dowodowego, problemy państwa prawa i wykładni prawa.

  Autor kilkudziesięciu rozpraw naukowych, w tym monografii: „Domniemania a dowody prawnicze” (1981), „Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe” (1988), „Główne problemy współczesnej filozofii prawa” ( 3 wyd. 2004); komentarzy i podręczników: „Wykładnia prawa w orzecznictwie sądów” (2002), Wstęp do prawoznawstwa (8 wyd. 2004). Współautor wielu opracowań zagranicznych, m.in.: „Interpreting Precedents. A Comparative Study” (Dartmouth 1997), „The Rule of Law after Communism. Problems and Prospects in East-Central Europe” (Dartmouth 1999), „Stressing Judicial Decisions”  (2004).